ΤΣΙΜΙΣΚΗ 78 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ +30 2310 235443

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

"It's not hard to make a space that looks good by itself. The trick is to craft a room that's even more attractive when it's occupied. That's when it becomes magical." Interior Designer, Kerry Joyce

Το πρώτο στάδιο αφορά την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει ο πελάτης για το χώρο του. Εικόνες και βιώματα από μέρους του πελάτη, μέχρι και φωτογραφίες από περιοδικά ή σπίτια φίλων, συχνά συμβάλλουν στην πληρέστερη διάρθρωση της επιθυμητής έκβασης του έργου, το οποίο καλούμαστε να συνθέσουμε. Αποφεύγοντας να κλίνουμε προς τα πλαίσια μιας απλής διεκπεραίωσης πολεοδομικής αδείας, επιχειρούμε μέσω μιας δημιουργικής και ευχάριστης διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων να εξελίξουμε την κατάσταση, προτείνοντας στον πελάτη λύσεις για τη σύνθεση που κι ο ίδιος εξαρχής πιθανότατα δεν είχε αναλογιστεί. Παράλληλα, πραγματοποιείται η πρώτη μας επαφή με το χώρο, μέσω κατόψεων και αποτύπωσης από μέρους μας, καθώς και φωτογραφικού υλικού.

Έπειτα από τη συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων, ξεκινά η διαδικασία σχεδιασμού του κάθε χώρου διαδοχικά, με εναλλακτικές λύσεις και επισταμένες την ορθή οργάνωση και την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη-χρήστη, ο οποίος στην πορεία θα οικειοποιηθεί το χώρο. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός πραγματοποιείται από πρόγραμμα ηλεκτρονικής μορφής, το ArchiCAD, το οποίο εν συνεχεία υποστηρίζεται από ποικίλα σχεδιαστικά προγράμματα που συνθέτουν την τελική παρουσίαση και συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση του έργου από τον ενδιαφερόμενο.

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, ο πελάτης παραλαμβάνει ένα πλήρες αρχείο οικοδομικών εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει δισδιάστατη και τρισδιάστατη μελέτη κατασκευών γυψοσανίδας ή μη (χωρίσματα, ψευδοροφές), επενδύσεων τοίχου & γενικότερων υλικών επιλογής, μελέτης φωτισμού, καθώς και χρωματικών προτάσεων για οροφές και τοίχους που θα καθοδηγήσουν τα κατ’επιλογήν συνεργεία για τις εργασίες που θα κληθούν να αναλάβουν. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα παροχής μελέτης κλιματισμού/θέρμανσης/εξαερισμού, καθώς και πρόσθετων συστημάτων, ήχου, ασφαλείας και αυτοματισμών. Η απαραίτητη σημασία δίδεται επίσης και στη μελέτη, ορθή τοποθέτηση και διάταξη ειδών εξοπλισμού που απαιτεί η εκάστοτε περίπτωση, ειδικά όσον αφορά χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η αποπεράτωση του έργου τελείται είτε από συνεργεία επιλογής του πελάτη είτε από πεπειραμένους Τεχνικούς μεμονωμένων συνεργείων ή Εταιρειών που συστήνονται από μέρους μας, οργανώνοντας και παρακολουθώντας κάθε έργο σε όλα του τα στάδια, από την πιθανή αποξήλωση έως και την παράδοση του έργου, σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αρχικά συμφωνηθεί και διατυπωθεί με τον πελάτη.

Βασικό ερώτημα κάθε πελάτη είναι το τελικό κόστος ενός έργου. Το κόστος κάθε έργου είναι ανάλογο της δουλειάς που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των εργασιών και η τιμή του καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις που προβάλλονται. Επομένως, ο υπολογισμός του κόστους μιας ανακαίνισης ή αναδιαμόρφωσης χώρου δεν είναι καθολικός, αφού κάθε περίπτωση για την οποία σχεδιάζουμε είναι μοναδική, με τα δικά της ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Για την πρώτη εκτίμηση του κόστους της μελέτης-επίβλεψης από μέρους μας, επισκεπτόμαστε την οικία ή το χώρο της επιχείρησής σας και συζητάμε μαζί τις πρώτες σας σκέψεις, καθώς και τις ανάγκες του χώρου. Στη συνέχεια, καταγράφονται συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που επιθυμείτε να προσεχθούν κατά το σχεδιασμό. Έχοντας συγκεντρώσει τα δεδομένα, φροντίζουμε να λάβετε άμεσα μία ολοκληρωμένη προσφορά, όπως και πλάνο εργασιών. Η πρώτη σας ενημερωτική επίσκεψη είναι δωρεάν, ενώ η μεταφορά των δεδομένων στα κατ’επιλογήν συνεργεία ή την όποια τεχνική εταιρεία που θα κληθεί να αναλάβει την κατασκευή, δημιουργεί τη δυνατότητα σύνταξης προσφοράς και για την υλοποίηση του έργου από μέρους τους, δίνοντάς σας μία ολοκληρωμένη εικόνα εξαρχής.
Για οικονομική αλλά και χρονική διευκόλυνση δικής σας ή του πελάτη σας, το εκάστοτε έργο κινείται μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που εσείς αρχικά έχετε ορίσει, πάντα με βάση τις απαιτήσεις και τις λειτουργικές ανάγκες που έχουν διατυπωθεί.

Services

Deprecated: Η συνάρτηση wp_make_content_images_responsive είναι παρωχημένη από την έκδοση 5.5.0! Χρησιμοποίηστε την wp_filter_content_tags() αντ' αυτού. in /home/customer/www/danaitzafetta.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453

Interior Design

Product Design

Decoration & Styling

ΙΝΤΕRIOR DESIGN

Το Interior Design είναι μια δημιουργική διαδικασία που χρησιμοποιεί καλλιτεχνικά μέσα, αλλά διαθέτει κυρίως χρηστική αξία καθώς μεταβλητές όπως ο προϋπολογισμός ενός έργου, το μέγεθος, τα οικοδομικά χαρακτηριστικά και η μεταμελλοντική χρήση του χώρου , σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του πελάτη, ορίζουν κάποια συγκεκριμένα πλαίσια μέσα στα οποία οφείλει να κινηθεί η μελέτη και η ακόλουθη υλοποίησή της, αναζητώντας πάντα συνεχή εξέλιξη μέσω νέων τεχνολογιών και νέων υλικών και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής μας.

Στόχος μας λοιπόν είναι να υλοποιούμε όμορφους, οικείους, διαχρονικούς και αυτάρκεις χώρους, κατανοητούς στη δομή και ευέλικτους στη χρήση, αλλά και ευχάριστους σε εργαζόμενους, σε χρήστες γενικότερα, ακόμη και σε «περαστικούς»

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 1. Σχέδια με διαστάσεις σε επιθυμητή κλίμακα και τεχνικές λεπτομέρειες
 2. Ποικιλία προτάσεων διαρρύθμισης (από δύο μέχρι έξι σενάρια)
 3. Επιλογή στυλιστικών προτάσεων (έως 1-2 επιλογές)
 4. Κατόψεις μετά τον ανασχεδιασμό
 5. Πλάνο εργασιών για αποξήλωση και αποκομιδή ανεπιθύμητων στοιχείων
 6. Μελέτη διάταξης επίπλων
 7. Κάτοψη δαπέδων και λεπτομέρειες/οδηγίες σταδίων τοποθέτησης επιλεγμένων υλικών
 8. Σχεδιασμός ανόψεων και κατασκευαστικές λεπτομέρειες οροφών
 9. Μελέτη φωτισμού & πριζοδιακοπτών
 10. Επιλογή και πρόταση ειδών φωτισμού με κατανομή φορτίων και σημεία διαχείρισης
 11. Διάταξη και επιλογή ειδών υγιεινής
 12. Τρισδιάστατες απόψεις λουτρών με υπολογισμούς υλικών
 13. Απόψεις των τελικών χώρων με υπολογισμούς των επιλεγμένων υλικών και λεπτομερείς τομές διακοσμητικών στοιχείων
 14. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες επίπλων με παροχή διαστάσεων και προτάσεις εύρεσής τους που προκύπτουν από έρευνα αγοράς
 15. Έρευνα και επιλογή κατάλληλου τζακιού για τον υπό συζήτηση χώρο, καθώς και σχεδιαστική απεικόνιση για εναρμόνιση του στο χώρο
 16. Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση μέσω των προγραμμάτων ArchiCAD & Artlantis (μέχρι 3 επιλογές για κάθε χώρο)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

από 4 μέχρι 8 ημέρες

Εφόσον συμφωνηθεί, η επίβλεψη του έργου έχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί επίσης. Η διαχείριση και ο έλεγχος της φάσης της κατασκευής θα σας απαλλάξει από λάθη και αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα, ενώ θα σας εξοικονομήσει χρονικά και οικονομικά.

H επίβλεψη έργου περιλαμβάνει:

 1. Επισκέψεις στο χώρο, μία φορά την εβδομάδα μέχρι 4ώρες ή επισκέψεις σε καταστήματα για επιλογές υλικών και επίπλωσης. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα πρόσθετων επισκέψεων στο χώρο κατασκευής εφόσον ο πελάτης το αιτηθεί, αλλά και αναλόγως τις ανάγκες επίβλεψης
 2. Προσθήκη απαραίτητων διορθώσεων που πιθανόν να προκύψουν μετά την αποξήλωση παλαιών διαχωριστικών, εγκατάσταση νέων, καθώς και τις κατασκευαστικές διορθώσεις δαπέδων, τοιχοποιίας και οροφών
 3. Επίβλεψη και συμβουλευτική υπηρεσία εγκατάστασης στοιχείων και τελικών λεπτομερειών εργασιών
 4. Συμβουλευτική και διαχειριστική υπηρεσία για ορθή διεκπεραίωση και ολοκλήρωση κάθε σταδίου
 5. Συλλογή προσφορών για υλικά και εργασίες βάση δεδομένων μελέτης από εμπορικά καταστήματα  και προμηθευτές, καθώς και οργάνωση και παρακολούθηση παραγγελιών
 6. Επιλέγοντας με τον πελάτη:  τελικά υλικά , επίπλωση, οικοδομικά και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού χώρου (υλικά δαπέδου και επένδυσης τοίχου, πλακίδια, είδη μπάνιου, ηλεκτρικά είδη, φωτισμός, κατασκευή επίπλων, έργα τέχνης, υφάσματα κ.ά. )

PRODUCT DESIGN

Αναλαμβάνοντας τη μελέτη και επίβλεψη έργων ιδιωτικού τομέα, η επαγγελματική  δραστηριότητα του γραφείου πραγματεύεται παντός τύπου εσωτερικούς χώρους. Οι γνώσεις οικοδομικής, αρχιτεκτονικής σύνθεσης και ανάλυσης λειτουργειών των εσωτερικών χώρων, σε συνάρτηση με τη συνεχή ενημέρωση όσον αφορά τάσεις, χρωματικούς συνδυασμούς, υλικά και τις εφαρμογές τους, διαμορφώνουν μελέτες και κατασκευαστικές λύσεις ιδιαίτερου ύφους για χώρους, έπιπλα και κάθε λογής χρηστικό αντικείμενο, με άξονες πάντα την υψηλή αισθητική και τη λειτουργικότητα.

ΣΤΑΔΙΑ:

 1. Σχεδιασμός
 2. Τρισδιάστατη ψηφιακή μακέτα
 3. Αναζήτηση κατάλληλου κατασκευαστή ανά περίπτωση
 4. Υλοποίηση – κατασκευή

DECORATION & STYLING

Η διαρκής μας ενημέρωση μέσω εκθέσεων και σχετικών σεμιναρίων, αλλά και η στενή επαφή του γραφείου μας με όλα τα δρώμενα του κλάδου στο εξωτερικό, παρέχουν στον εκάστοτε πελάτη μια ολοκληρωμένη και αναβαθμισμένη άποψη ως προς τη διαμόρφωση του κατάλληλου ύφους μέσα από προσεγμένη έρευνα αγοράς αξιόπιστων κατασκευαστών και προμηθευτών. Οι έμπειροι συνεργάτες μας  είναι στη διάθεσή σας για οποιουδήποτε είδους κατασκευή επίπλων, φωτιστικών και ειδικές σιδηρο-κατασκευές μέχρι τεχνοτροπίες χρωμάτων, λευκά είδη, ηλεκτρολογική & υδραυλική υποστήριξη και  εξειδικευμένα συστήματα ήχου θέρμανσης-ψύξης και ασφαλείας. Κατά βάση, η συγκεκριμένη υπηρεσία εντοπίζει συλλογικά και αρμονικά στην αγορά το σύνολο των παραμέτρων που θα συνθέσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, στοχεύοντας σε κέρδος χρόνου, ποιότητα και οικονομία.

Διαδικασία: ορίζεται το επιλεγμένο ύφος του χώρου και μέσω έρευνας αγοράς, σας παραθέτουμε επιλογές που θα συνθέσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα